Ambtelijk taalgebruik – niet doen!

Ambtelijk taalgebruik – niet doen!

Dennis Rijnvis, journalist voor onder meer De Volkskrant, Quest, Nu.nl en Psychologie Magazine, publiceerde onlangs een interessant artikel. Hij houdt daarin een pleidooi voor het schrappen van ambtelijke taal. En gelijk heeft hij. Maar vooralsnog wordt het nog veel toegepast. Door politici, ambtenaren, beleidsmedewerkers, enz. Volgens Dennis omdat men respectabel voor wil komen. Ik durf wel wat verder te gaan: om indruk te maken!


Dennis wijst ons op o.a. de volgende woorden

 • Gaarne > graag
 • Met behulp van > met
 • Langs deze weg = gewoon weglaten
 • Tevens > ook
 • Reeds > al
 • Betreffende > over
 • In verband met > omdat
 • Ondergetekende > mij
 • In werking stellen > beginnen, ingaan
 • Zorg dragen voor > zorgen voor
 • Van oordeel zijn > vinden
 • Doch en edoch > maar

Voorbeeldzin

Voorbeeldzin van 63 woorden in een brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Tweede Kamer over het Nederlands Vaccin Instituut:

“Op grond van de voorhangprocedure van artikel 10 van de Comptabiliteitswet 2001, heb ik u bij brief “Omvorming Nederlands Vaccin Instituut (NVI) tot baten-lastendienst” (FEZ-U-2572789) van 23 augustus 2005 mijn voornemen voorgelegd om, met ingang van 1 januari 2006, over te gaan tot het instellen van het Nederlands Vaccin Instituut (NVI) als dienst die een baten-lastenstelsel voert, in het vervolg aangeduid als baten-lastendienst.”

Meer weten?

Lees het artikel van Dennis!

Deze 13 ambtelijke uitdrukkingen maken je teksten afstandelijk en saai

En op de website van KanKan vindt u een uitgebreide woordenlijst Helder Nederlands. Handig als u alternatieven zoekt voor lastige woorden (ambtelijk, blabla, onnodig jargon, ouderwets, te moeilijk).

 

Heel specifieke tips voor het schrijven van offertes, vindt u op de website van De Offertewegwijzer.

 

 

Related posts