Cameratoezicht in de horeca

Cameratoezicht in de horeca

Onlangs in de Telegraaf: bij meerdere horecagelegenheden worden bezoekers gefilmd op het toilet. In één café hangt de camera zelfs zo, dat geslachtsdelen van plassende bezoekers in beeld komen. Wat mag eigenlijk wel en niet bij cameratoezicht?


Cameratoezicht in horeca moet voldoen aan voorwaarden

Cameratoezicht in of rond uw horecagelegenheid kan helpen om eigendommen, bezoekers en medewerkers te beschermen. Mensen komen echter zichtbaar in beeld en de inbreuk op de privacy is daardoor groot. U mag daarom alleen camera’s gebruiken als er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. De inbreuk op de privacy moeten daarbij zo klein mogelijk zijn. Let op. Een camera op het toilet, in kleedruimten of in de sauna gaat sowieso te ver en is niet toegestaan.

Klanten moeten geïnformeerd worden. Klanten moeten voordat zij naar binnen gaan, kunnen weten dat er cameratoezicht is: ‘Voor uw en onze veiligheid…’.


Hang bordjes op bij de ingang en vermeld óók waarom er camera’s hangen.


Recht op inzage

Daarnaast zijn de rechten van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) van toepassing op de beelden. Klanten en medewerkers kunnen dus verzoeken om deze beelden in te zien.

Regels voor cameratoezicht in horeca

Als u een camera in het publieke deel van uw zaak ophangt filmt u mensen. En als deze herkenbaar in beeld komen, is hun privacy in het geding. Daarom zijn er allerlei regels en voorwaarden waar u aan moet voldoen. We bespreken hieronder achtereenvolgens:

  1. Gerechtvaardigd belang voor cameratoezicht
  2. Aanwezige noodzaak
  3. Bewaartermijn van videobeelden
  4. Camera op het terras

Een gerechtvaardigd belang

U moet allereerst een gerechtvaardigd belang hebben voor het gebruik van cameratoezicht, bijvoorbeeld bescherming van eigendommen of bezoekers.

Noodzaak

Het gerechtvaardigd belang dat u nastreeft, kan niet op een andere manier bereikt worden dan door het gebruik van camera’s. Is er een minder ingrijpende mogelijkheid? Dan moet u die mogelijkheid eerst proberen. Cameratoezicht mag niet op zichzelf staan: het moet altijd een onderdeel zijn van een pakket van maatregelen.

Afweging maken

U moet de belangen van de klanten (en ook de belangen van de medewerkers afwegen) tegen uw eigen gerechtvaardigde belang. Dat wordt ook wel een privacytoets genoemd. Voorbeeld. Stel, er hangt een camera om de veiligheid van bezoekers en werknemers te waarborgen achter in het magazijn. Maar werknemers kleden zich hier ook om. Wat weegt dan zwaarder: de privacy van de werknemers of de veiligheid?

Niet langer bewaren dan nodig

De beelden mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De richtlijn is maximaal vier weken: daarna moet u de beelden vernietigen. Is er een incident vastgelegd dan mogen de beelden bewaard worden tot het incident is afgehandeld.

Camera op het terras?

Op het terras speelt nog een andere factor een rol: de openbare weg of ruimte kan in beeld komen. Cameratoezicht is toegestaan op het terras, mits voldaan aan voorgaande voorwaarden én de openbare weg of ruimte moet zo minimaal mogelijk gefilmd worden.


U mag camera’s voor toezicht ophangen, mits u dit aan uw klanten kenbaar maakt. Vermeld er ook bij waarom u het doet. Er moet wel een noodzaak zijn om dit te doen en uw (gerechtvaardigd) belang moet opwegen tegen dat van de bezoekers (privacy).Related posts