Content curatie; pas op met het overnemen van artikelen!

Content curatie; pas op met het overnemen van artikelen!

De Ondernemer, een website van de Persgroep Nederland, publiceerde 17 december 2015 een artikel over goede openingszinnen in zakelijke brieven. Onder de titel “Zo pak je een lezer in” krijgt u 45 beginzinnen voorgeschoteld. Kijk, lees en huiver. Pas op met content curatie.

Zo pak je een lezer (zeker niet) in

De Ondernemer nam op hun website een artikel over. Lees het eens door; het staat hier onder. Dit zijn echt oubollige openingszinnen. “Met referte aan ons telefonisch onderhoud van vandaag bevestigen wij het volgende: [onderwerp brief].” Dat zeggen we echt niet meer. Natuurlijk kun je content van derden wel overnemen; maar dat ontslaat je niet van de plicht om kritisch te zijn. Overnemen van content noemen we ook wel content curatie. Daarvoor gelden enkele regels waaraan u zich moet houden.

Enkele regels voor content curatie

 • Check of de content actueel is en relevant is voor uw eigen doelgroep.
 • Neem de tekst niet klakkeloos over.
 • Citeer eventueel de bron en voeg er eigen inzichten, visies, e.d. aan toe.
 • Vermeld de bron en doe niet alsof u het zelf bedacht heeft.

Zo neemt de waarde van cureren toe!

Naar mate u meer energie steekt en zelf meer aan het bestaande artikel toevoegt, hoe meer de lezer het gecureerde artikel zal waarderen. Howards Home heeft dat ooit schematisch als volgt uitgebeeld.

45 openingszinnen die u beter niet kunt gebruiken

Dit is het artikel waarover het gaat. U kunt het ook op de website van De Ondernemer nog eens lezen.

Zo pak je een lezer in

45 beginzinnen voor het schrijven van een zakelijke brief. Open jouw brief met een correcte zin en wek de aandacht van de lezer. De beste zakelijke openingszinnen op een rij.

Verwijzing

 • Refererend aan [onderwerp].
 • Met referte aan [onderwerp].
 • In aansluiting op / aan [onderwerp].
 • Naar aanleiding van [onderwerp].
 • Onder verwijzing naar [onderwerp].
 • In antwoord op uw brief van [datum] delen wij u mede [mededeling].
 • In vervolg op onze brief van [datum].
 • Onder verwijzing naar onze vroegere correspondentie [onderwerp brief].
 • Refererend aan ons telefoongesprek van heden bevestigen wij [onderwerp brief].
 • In aansluiting op ons telefoongesprek van datum bevestigen wij [onderwerp brief].
 • Onder verwijzing naar het telefoongesprek van vandaag bevestigen wij [onderwerp brief].
 • Ter bevestiging van ons telefonisch onderhoud [onderwerp brief].
 • In navolging op het telefoongesprek van [datum] willen wij u [onderwerp brief].
 • Met referte aan ons telefonisch onderhoud van vandaag bevestigen wij het volgende: [onderwerp brief].

Kennisneming

 • Met belangstelling namen wij kennis van [onderwerp].
 • Met interesse hebben wij kennis genomen van uw brief van [datum].

Dankbetuiging

 • Wij danken u voor uw brief van [datum].
 • Hartelijk dank voor uw brief van [datum].
 • Hartelijk bedankt voor uw brief betreffende [onderwerp brief].
 • Hartelijk dank voor uw brief van [datum] betreffende [onderwerp brief].
 • Vriendelijk bedankt voor uw reactie over [onderwerp reactie].
 • Bedankt voor uw brief van [datum] waarin u [onderwerp brief].
 • Hartelijk dank voor uw brief waarin u [onderwerp brief].
 • Bedankt voor uw brief van [datum] waarin u aangeeft [onderwerp brief].
 • Graag willen wij u bedanken voor uw brief van [datum].
 • Wij stellen het zeer op prijs dat u de moeite heeft genomen ons te schrijven.

Bevestiging

 • Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw brief van [datum].
 • Wij bevestigen de ontvangst van uw brief [datum].
 • Graag bevestigen wij de ontvangst van uw brief van [datum] waarin u [onderwerp brief].
 • Graag bevestigen wij de ontvangst van uw brief betreffende [onderwerp brief].
 • Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw brief naar aanleiding van [onderwerp brief].
 • Bij dezen bevestigen wij de ontvangst van uw brief van [datum].
 • Wij hebben uw brief van [datum], waarin u [onderwerp brief], ontvangen.

Mededeling

  • Met genoegen brengen wij u op de hoogte van [mededeling].
  • Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende: [mededeling].
  • Graag maken wij u erop attent dat [mededeling].
  • Hierbij delen wij u mee dat [mededeling].
  • Middels deze brief maak ik u kenbaar dat ik [mededeling].
  • Door middel van dit schrijven willen wij [mededeling].
  • Bij dezen maken wij kenbaar dat [mededeling].
  • Via deze weg wil ik u mededelen dat [mededeling].
  • Graag willen wij u informeren over [mededeling].
  • Hierbij maak ik u kenbaar dat [mededeling].
  • In antwoord op uw brief van [datum] delen wij u mede [mededeling].

Sommige openingszinnen zijn niet zo heel verkeerd (“Hartelijk dank voor uw brief waarin u …”), maar de meeste kunt u beter niet meer gebruiken. Net als de sluitingszin: “Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd, verblijven wij met de meeste hoogachting …” U hoopt toch niet dat u de lezer voldoende heeft geïnformeerd? Dat is toch zeker vanzelfsprekend?

Related posts