Perikel: Gemeente en belasting – Wie snapt het nog?

Perikel: Gemeente en belasting – Wie snapt het nog?

Gisteren viel het Aanslagbiljet gemeentebelastingen en waterschapsbelastingen in de bus. Althans… ik kreeg een e-mail dat er een bericht klaar stond in mijn de berichtenbox van MijnOverheid. Dus ik kijken wat ik moest betalen. En dát had ik beter niet kunnen doen.


Soms begrijp ik het wel

WOZ en OZB. Kijk, ik weet ook wel dat met WOZ de Waarde Onroerende Zaken wordt bedoeld. En dat daar een taxatierapport van mijn woning aan ten grondslag ligt. (Aan ten grondslag ligt… ik begin al een aardig ‘toontje ambtenaar’ mee te praten…) De WOZ-waarde is de basis voor het bepalen van de Onroerendezaakbelasting. Daarom wordt de WOZ-waarde in de aanslag OZB-waarde genoemd. Lekker handig…

Afval en water. En ik weet ook wel dat we aan onze afval en voor het waterbeheer moeten meebetalen. Daar profiteren we tenslotte allemaal van. In zoverre begrijp ik het wel.

Maar wat ik niet begrijp is het volgende

Wat is nu toch eigenlijk watersysteemheffing? En enig idee wat zuiveringsheffing woningen is? Rioolrecht snapte ik nog wel; je moet betalen om van riool gebruik te kunnen maken. Maar daar betalen we in Deurne niet meer voor. We betalen wel Gemeentebelasting Rioolheffing Gebruiker woning. Ik vermoed dat dit hetzelfde is, maar ik weet het niet zeker.

Stel, dat ik gelijk heb. Waarom hebben ze dan ‘rioolrecht’ veranderd voor ‘Gemeentebelasting Rioolheffing Gebruiker woning’. Waarschijnlijk omdat ergens iemand achter zijn bureau bedacht heeft dat er ook bedrijven zijn die ‘Gemeentebelasting Rioolheffing Gebruiker bedrijf’ betalen.

Dat kun je toch zeker wel even nakijken?

Tuurlijk! Tuurlijk kan ik even nakijken wat wat is. Daar ben ik ook aan begonnen. Want ik wilde gewoon eens weten wat we de afgelopen jaren betaald hebben en wat we nu moeten betalen. En gelukkig hebben we nu MijnOverheid, want daar staan alle aanslagen bij elkaar. Lekker handig, dacht ik, want …

Want Mama Mia! Wat maken onze ambtenaren ons het leven toch zuur. Welke soorten belasting we in een paar jaar tijd niet allemaal hebben moeten betalen. En voor wat. Ja, voor wat eigenlijk?

Daar val ik nu over. Want daar komt toch een gewone sterveling niet meer uit? Als je naar de aanslagen van afgelopen paar jaar kijkt, kom je het volgende allemaal tegen:

 • Rioolrecht
 • Rioolheffing gebruiker
 • Gemeentebelasting Onroerendezaakbelasting eigenaar woning
 • Gemeentebelasting afvalstoffen vast recht
 • Afvalstoffenheffing
 • Waterschapsheffing
 • Verontreiniging en/of ingezetene-omslag 
 • Waterschapsbelasting
 • Wateromslag
 • Watersysteemheffing
 • Watersysteemheffing gebouwd
 • Watersysteemheffing ingezetenen
 • Zuiveringsheffing woningen
 • Zuiveringsheffing Forfait woningen
 • Gemeentebelasting Diftar RST
 • Gemeentebelasting Diftar GFT

En hoeveel betaal ik nu?

Voor 2012 tot en met 2018 hebben ik de kosten eens op een rijtje gezet. En in een grafiek.
Ik ga er voor het gemak maar van uit dat 2012 een bijzonder jaar was waarin sommige belastingen op een andere wijze werden betaald. Of zullen de kosten in 2013 echt met 17% zijn gestegen? 2015 en 2016 waren ‘topjaren’. Of moet ik zeggen ‘flopjaren’? In 2017 was het net andersom. Toen zat ik weer plotseling op het niveau van 2012.

 

Eigenlijk wilde ik dat tegen niemand zeggen, omdat ik bang dat ze gewoon een fout hebben gemaakt in 2017. Want een daling van 16% t.o.v. 2016 kan toch helemaal niet? Toch staat het er echt! Onder het tabje “Mijn aanslagbiljetten” op de website Mijn belastingen van Belasting Samenwerking Oost-Brabant.  (Let op de woordjes ‘mijn’, want ze zijn echt van mij!).

Ik weet momenteel alleen niet hoe de ledigingen van de containers betaald (moeten) worden. Die kan ik bij de aanslagen van 2017 en 2018 op de website nergens meer vinden.

En wat nu?

Nu heb ik er een perikel overgeschreven. Eigenlijk gaan die perikels over klantgerichtheid en dan denk je al snel aan een winkel en zo. Maar ben ik niet ook gewoon een beetje klant bij de gemeente? En zijn zij dan niet ook verplicht om klantgericht te werken? En te communiceren? Wanneer stoppen ze nou met al die overbodige, onbegrijpelijke werkwijzen en ambtenarentaal. Dat is nergens voor nodig. En ik hoop ook van harte dat jullie mijn perikel delen. Op Facebook en Twitter en zo. Of doormailen naar bekenden. In de hoop dat de lokale politiek het eens oppakt en er wat aan doet.

Gewoon één tarief (vast en voor de containers) voor het afval, één tarief voor al het watergedoe en dan nog de OZB.

Dus?

Meestal zegt mijn vrouw na een perikel: “Zo, weer een winkel waar je niet meer naar toe kunt”. Maar dat is nu niet aan de orde. Althans…, ik zou kunnen gaan verhuizen. Toch maar niet, het is gewoon lekker wonen hier…

Related posts