top! voorbeeld tekst

Onderstaand artikel is een voorbeeld van teksten zoals we die aan administratiekantoren en accountantskantoren leveren. De links in het artikel werken niet, omdat het slechts een voorbeeld betreft.

Eigendomsvoorbehoud als extra zekerheid

Klanten die niet betalen: het is natuurlijk van alle tijden. Maar de laatste jaren zien wij in onze praktijk van alledag dat veel van onze klanten problemen hebben met klanten die niet betalen. En, zoals mijn opa vroeger altijd al zei: “een klant die niet betaalt is géén klant”. Hoe kan een eigendomsvoorbehoud of het recht van reclame dan helpen?

Wat is een eigendomsvoorbehoud eigenlijk?

Stel, u levert uw klant een machine. Volgens de wet wordt uw klant eigenaar van die machine zodra die bij hem is afgeleverd. Het maakt daarbij niets uit of hij al betaalt heeft of niet. De wet zegt immers dat de levering van een roerende zaak gebeurt doordat het bezit overgaat van de vervreemder (de leverancier) op de verkrijger (de klant). Uw klant wordt dan dus door de levering de eigenaar van uw machine.

  • Klik hier voor de officiële wettekst.

Leveren onder eigendomsvoorbehoud. U heeft echter de mogelijkheid extra zekerheid in te bouwen door te leveren ‘onder eigendomsvoorbehoud’. U blijft dan eigenaar van de machine totdat uw klant heeft voldaan aan de voorwaarde die aan het voorbehoud is gekoppeld. U snapt het al, die voorwaarde is dat de klant uw factuur betaalt. Door dit voorbehoud blijft de machine dus van ú totdat de rekening is betaald. En als uw klant zijn rekening niet betaalt kunt u de machine dus ‘gewoon’ terug gaan halen.

Kunt u voor alles wat u levert een eigendomsvoorbehoud afspreken?

Herkenbaar als úw eigendom. Als u een beroep wilt doen op uw eigendomsvoorbehoud, bijvoorbeeld omdat uw klant failliet is, moet u aan kunnen tonen welke spullen van u zijn. Het eigendomsvoorbehoud geldt namelijk alleen als de geleverde zaken herkenbaar zijn als úw eigendom. Zorg er dus voor dat duidelijk zichtbaar is wat door u geleverd is.

Het blijft lastig. Als u een machine levert kunt u meestal eenvoudig aantonen dat die door u geleverd is. Maar het is lastiger als het om een partij graan gaat of om een hoeveelheid schroeven. Bijvoorbeeld als de graan in een grote silo is gestort waarin ook andere partijen zijn gestort, is niet meer duidelijk wat precies van u is. En als de schroeven zijn verwerkt in een partij tafels, zijn zij onderdeel geworden van die tafel en niet meer los te zien. In beide gevallen heeft u niets aan uw eigendomsvoorbehoud.

Onze TIPS voor maximaal rendement van uw eigendomsvoorbehoud

  1. Neem een eigendomsvoorbehoud op in uw algemene (leverings)voorwaarden of in uw opdrachtbevestiging. Hoe specifieker dit voorbehoud is hoe beter. Wij adviseren u daar natuurlijk graag in. Een voorbeeld van een ‘standaard’ eigendomsvoorbehoud is bijvoorbeeld: “ (uw bedrijfsnaam) behoudt de eigendom van alle door hem geleverde zaken, totdat de koper volledig aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.”
  2. Zorg dat de spullen die u heeft geleverd duidelijk herkenbaar zijn. Vermeld bijvoorbeeld uw logo of bedrijfsnaam op de verpakking of op de los geleverde zaken.
  3. Spreek een duidelijke betalingstermijn af, bijvoorbeeld in uw algemene voorwaarden. U kunt uw spullen dan ophalen als uw klant niet op tijd betaalt. Download hier voorbeelden van betalingstermijnen en de wijze waarop u ze in uw algemene voorwaarden kunt opnemen.
  4. Zorg dat uw algemene voorwaarden geldig zijn. Zorg dus dat uw klant de voorwaarden heeft ontvangen vóórdat de koop definitief tot stand is gekomen. Druk ze bijvoorbeeld af op uw orderformulier of uw offerte. Lukt dat niet? Overhandig de algemene voorwaarden dan aan uw klant en laat hem tekenen voor ontvangst. Meer weten over algemene voorwaarden? Neem dan een kijkje in onze kennisbank; onder de rubriek Algemene voorwaarden.
  5. Is uw klant failliet en heeft u geleverd onder eigendomsvoorbehoud? Meldt dan direct aan de curator dat u uw eigendommen wilt komen ophalen. Een voorbeeldbrief vindt u hier.

Ons ADVIES. Door een eigendomsvoorbehoud op te nemen in uw algemene voorwaarden, blijft u eigenaar van de door u geleverde producten in het geval de klant niet of te laat betaald. Dat levert u een portie meer zekerheid op.