Aanbevelingen verwerkingsregister AP (Autoriteit Persoonsgegevens)

Aanbevelingen verwerkingsregister AP (Autoriteit Persoonsgegevens)

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) deed onderzoek naar de kwaliteit van verwerkingsregisters die door organisaties gebruikt worden. Onlangs kwam men met nieuwe aanbevelingen.


Vijf concrete aanbevelingen verwerkingsregister

Dit zijn de aanbevelingen die de AP op basis van verkennend onderzoek naar het verwerkingsregister, in november 2018 naar buiten bracht.

  1. Benoem hoe lang en met welk doel je persoonsgegevens wil bewaren. Onder de Europese privacywetgeving is het niet toegestaan persoonsgegevens langer te bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarmee ze verzameld zijn. Ook moeten organisaties kunnen motiveren waarom ze deze gegevens verzamelen.
  2. Neem de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke op in het register.
  3. Zorg voor een overzichtelijk bestand van alle verwerkingen van persoonsgegevens waarin gebruikers eenvoudig kunnen navigeren.
  4. Geef duidelijk aan op welke locatie of in welk bestand persoonsgegevens bewaard worden en neem deze locaties of bestanden op in het register. Deze informatie is relevant als mensen een verzoek om inzage of verwijdering indienen.
  5. Maak duidelijk welk doel bij welke verwerking hoort. Alleen een opsomming van de verwerkingen per afdeling in combinatie met een opsomming van de diverse doeleinden van de verwerkingen is niet voldoende.

Uw verwerkingsregister

Check of úw verwerkingsregister voldoet aan deze vijf aanbevelingen en pas het register eventueel aan. Heeft u al eerder ons model Verwerkingsregister gekocht? Dan hoeft u zich verder over deze aanbevelingen geen zorgen te maken.


Met ons Model Verwerkingsregister voldoet u aan de nieuwste aanbevelingen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Neem contact op voor meer informatie.

Related posts