Inzage videobeelden (AVG)

Inzage videobeelden (AVG)


Stel, u heeft een camera in uw horecagelegenheid om de veiligheid van gasten en personeel te waarborgen. Nu wil een gast, een buurtbewoner of de politie inzage in de videobeelden. Wat doet u?


Op veel plekken is er cameratoezicht in de horeca om mensen en goederen te beschermen. Er kan dan inzage in videobeelden worden gevraagd. Moet u daar aan meewerken? Wat zijn de regels?

Inzage videobeelden als betrokkene

Filmt u mensen en staan zij op de beelden, dan hebben zij als betrokkenen volgens de AVG recht op inzage in de beelden. Dat geldt zowel voor werknemers als voor gasten. U moet conform de AVG daar aan meewerken.

Camera op terras?

Heeft u een camera op het terras en/of bij de ingang? Dan lopen ook voorbijgangers op straat kans herkenbaar op beeld te komen. Ook nu geldt dat zij recht op inzage hebben.


De richtlijn voor het bewaren van camerabeelden is vier weken, tenzij er een incident op de beelden zoals een diefstal op de beelden staat. Als de betrokkene na deze vier weken om inzage vraagt, is hij of zij dus te laat.


Verzoek tot inzage videobeelden om andere redenen

Stel, een gast die niet (herkenbaar) op de beelden staat, heeft bepaalde redenen om inzage in de camerabeelden te vragen. U mag dan best meewerken, maar u bent dat niet verplicht. Tip. Als er mensen herkenbaar op beeld staan, kunt u na een belangenafweging inzage in die beelden geven. De belangen van de gast moeten dan dusdanig zwaar wegen, dat zij de inbreuk op de privacy van de personen die op beeld staan rechtvaardigen.

Verzoek tot afstaan van de beelden door gasten en buurtbewoners

Het verzoek van een gast om beelden af te staan, zal niet snel gerechtvaardigd zijn.


Geef eventueel na een belangenafweging inzage, maar geef geen banden mee. Het is beter om de gast of buurtbewoner er op dat u alleen banden aan de politie meegeeft.


Banden afstaan aan de politie

Ook de politie kan aankloppen voor beelden. Deze moet u afstaan als de politie een bevel heeft van de officier van justitie. In gevallen waarop mensen duidelijk in beeld zijn, moet dit strikt genomen zelfs een machtiging van de rechter-commissaris zijn.


Voorbeeld – Inzage
videobeelden na geweldpleging

Een gast wil na een geweldpleging een kopie van de beelden. Hij wil via een civiele procedure smartengeld van de dader. Uw camerabeelden mogen namelijk als bewijs worden ingebracht.

Tip. Als u mee wilt werken aan het verzoek, zorg er dan voor dat de privacyinbreuk zo minimaal mogelijk is. U kunt bijv. alleen een kopie meegeven van het gedeelte waarop het incident te zien is (een geknipt fragment) en andere gasten onherkenbaar maken.

Voorbeeld – Inzage
videobeelden slachtoffer zakkenroller

Een gast wil nadat een zakkenroller hem zijn portemonnee afhandig heeft gemaakt inzage in de beelden. Als hij de zakkenroller kan betrappen wil hij ermee naar de politie stappen.

Tip. De gast heeft recht op inzage (AVG) en u mag een kopie meegeven. Als de gast bij zijn aangifte aangeeft dat er opnames van het incident zijn, kan de politie de beelden ook opvragen. Daaraan moet u meewerken.

Voorbeeld – Inzage
videobeelden door ouder

Een vader wil een kopie van beelden van wat hij onzedelijk betasten vindt. Hij wil ermee de ouders van de dader confronteren.

Tip. Als u beelden afstaat aan een derde, weet u nooit zeker wat er mee gebeurd. Als de intentie, zoals van deze vader, bekend is, kunt u deze persoon beter doorverwijzen naar de politie. U kunt uiteraard wel zelf de beelden bekijken om uit te sluiten of er iets op te zien is.

Voorbeeld – Inzage
videobeelden na auto-inbraak

Een buurtbewoner wil graag inzage in de beelden naar aanleiding van een auto-inbraak. Hij wil checken of de inbraak door uw camera gefilmd is.

Tip. Check zelf de beelden. Als er niets op te zien is, kunt u dat de buurtbewoner mededelen. Als de inbraak te zien is, verwijs dan door naar de politie.

Voorbeeld – Inzage
videobeelden na inbraak in de buurt

Een buurtbewoner wil graag inzage in de beelden naar aanleiding van een inbraak. Hij wil checken of er een bepaald busje op staat, dat naar zeggen in de betreffende nacht voor zijn huis heeft gestaan.

Tip. Controleer zelf de beelden. U kunt de buurtbewoner mededelen of het busje wel of niet op de beelden te zien is. Uitgangspunt is dat er zo min mogelijk openbare weg gefilmd wordt, dus het is mogelijk dat uw camera’s het busje niet gefilmd hebben.


Als u denkt dat een gast of buurtbewoner zijn belang groter is dan het privacybelang van de personen op beeld, kunt inzage in de banden geven. Geef nooit banden mee, maar wijs er op dat u ze gedurende minimaal vier weken voor de politie zult bewaren (langer mag dan ook).


Related posts