De Nederlandse Reclame Code; wat is toegestaan?

De Nederlandse Reclame Code; wat is toegestaan?

 

Een leverancier van homeopathische middelen plaatste in een tijdschrift in een rubriek over kruiden, met regelmaat artikeltjes over allerlei kruiden crèmes. Een lezer vond dit sluikreclame en diende een klacht in bij de Reclame Code Commissie (RCC).

Het verweer was dat het een redactioneel artikel betrof, maar de RCC gaf de lezer toch gelijk.
Geen enkele onderneming ontkomt er aan; reclame maken. Om nieuwe klanten te werven of om de omzet omhoog te jagen. Een beetje stoute reclame, op het randje is weliswaar effectief, maar hoe weet u of het is toegestaan?

De Reclame Code Commissie

De RCC (https://www.reclamecode.nl) houdt in de gaten of zich als reclamemaker wel aan de regels houdt. En die regels zijn opgenomen in de Nederlandse Reclame Code (NRC). Die NRC bestaat uit twee delen.

1. De algemene regels

Hierin staan algemene regels die voor iedereen gelden. Er staat o.a. in dat:

  • het duidelijk moet zijn dat het reclame be-treft. In het bovenstaand voorbeeld was het dat dus niet. Tip. Wilt u een artikel plaatsen in bijv. een weekblad, zet er dan subtiel – advertorial – boven. Een samenvoeging van ‘ad’ (advertentie) en ‘editorial’ (redactioneel);
  • dat uw reclame niet misleidend mag zijn;
  • dat uw reclame eerlijk moet zijn;
  • dat uw reclame niet agressief is;
  • Enz. enz.

2. Het bijzondere deel

Hierin staan regels die zijn opgenomen op verzoek van een speciale groep, vaak een brancheorganisatie. Denk aan bijv.:
• Code Brievenbusreclame (CBR);
• Code voor Personenauto’s (CVP);
• Reclamecode voor Social Media (RSM);
• Code Publieksreclame voor Geneesmiddelen (CPG), die ook van toepassing is op boven-staand voorbeeld;
• Enz.

Waar moet u zich aan houden?

De algemene regels gelden voor iedere adverteerder. Op het moment dat een bijzondere code in NRC wordt opgenomen, is die algemeen verbindend. Be-hoort u tot die bijzondere groep van adverteer-ders, dan moet u zich ook die betreffende code houden. Oftewel: als u tot de reikwijdte van de code hoort, is die ook voor u van toepassing.

En nu? Urenlang alle codes bestuderen?

Dat is niet nodig. Scant u eens rustig door het algemene deel van de code en pik er uit wat voor u van toepassing is. Dat geldt ook voor de bijzondere codes.
U werkt met een reclamebureau? Dan mag u verwachten dat zij weten wat wel en niet is toegestaan. Tip. Leg in de overeenkomst (opdrachtbevestiging) met uw reclamebureau, internetbureau, social media bureau, enz. vast, dat alle reclame-uitingen die zij bedenken vol-doen aan de regels van de RCC.

U bent doe-het-zelver? In geval van een min of meer standaard advertentie in een dagblad hoeft u zich meestal niet zo heel druk te maken. Twijfelt u echter of wilt u meer zekerheid, check uw reclameplannen dan op de volgende websites:

  • Check de Reclame Code. Via een makkelijk vraag en antwoordensysteem wordt u enkele stappen geholpen met uw check. U kunt er ook vragen stellen.
  • Check SRC. Als u jaarlijks financieel bijdraagt aan de RCC, kunt u hier copy naar toe sturen om te laten checken.

Zet boven een artikel in krant of tijdschrift ‘Advertorial’ als u reclame wilt maken. Of uw reclame-uiting aan de Nederlandse Reclame Code voldoet, kunt u checken op de website ‘Check de Reclame Code’.

Related posts