Uw marketingbudget bepalen voor volgend jaar; hoe doet u dat?

Uw marketingbudget bepalen voor volgend jaar; hoe doet u dat?

U moet het marketingbudget bepalen voor volgend jaar. Moet u dat maar gewoon schatten of is dat nauwkeuriger te bepalen? Hoe kunt u uw marketingbegroting opstellen?

Vier op een rij

Er zijn in het algemeen gezegd vier methodes om uw marketingbudget te bepalen. We lopen ze even door.

  1. De gemiddelde methode

De minst tijdrovende, de snelste, maar misschien ook wel de minst nauwkeurige manier om uw marketingbudget te bepalen is door het gemiddelde van de branche te nemen. Als u hiervoor kiest, neem dan wel het betrouwbare gemiddelde, bijvoorbeeld van de brancheorganisatie. Het gemiddelde van vier collega-ondernemers helpt u ook wel verder, maar is minder representatief.

  1. De omzet percentage methode

Dit is een van de meest gebruikte methodes. U berekent het % van de omzet van 2015 of 2016, en dat is dan tevens het budget voor 2017. Als gemiddelde wordt wel eens 9-12% genoemd. Stel uw omzet was € 150.000,- en daarvan heeft u 7% aan marketing uitgegeven (€ 10.500,-). U besluit om in 2017 ook 7% voor marketing te reserveren. Let op. Uw omzet bepaalt dus het marketingbudget, terwijl het eigenlijk andersom moet zijn. Uw marketingactiviteiten bepalen uw omzet.Omzet percentage methode

  1. Sluitpostmethode

U neemt uw bruto omzet, trekt daar alle verwachte kosten, reserveringen, e.d. en winstpercentage vanaf. Wat overblijft plant u voor marketingdoeleinden in. Deze methode is onnauwkeurig en wordt niet aanbevolen.

  1. Pariteiten- of concurrentiemethode

U kijkt wat de concurrentie doet en doet hetzelfde. Let op. Dit leidt vaak tot harde concurrentie en daar wordt niet altijd iedereen beter van.

  1. Taakstellend methode

Dit is de allerbeste en meteen ook de meest tijdrovende werkwijze. U maakt een lijst met marketingactiviteiten en schat in wat deze aan (extra) omzet gaan opleveren. Gedurende het jaar evalueert u de opbrengsten en stuurt de uitgaven naar boven of naar beneden bij. Uw ondernemerschap bepaalt of u meer uitgeeft als de omzet achterblijft, of juist als het goed gaat.

Dus wat nu te doen?

Hoeveel tijd u in het bepalen van het marketingbudget steekt, hangt sterk af van waarvoor het budget gebruikt wordt. De “Omzet % methode” is vaak het meest werkbaar. Tip. U kunt uw % nog vergelijken met wat gangbaar is de branche. Uw brancheorganisatie kan u daarbij verder helpen, of lees de (gratis) brancherapporten van banken. Tip. Door de omzet % – en de taakstellende methode te combineren, krijgt u een zo goed mogelijke inschatting.

  Zo kan het ook:

   1. Zet de uitgaven van alle marketingkosten van vorig jaar op een rij (in geld en als % van de omzet).
   2. Splits de uitgaven in vaste (bijv. websitehosting) en variabele/eenmalige kosten (bijv. advertentiereeks in regionaal weekblad).
   3. Bepaal per uitgave wat de opbrengsten waren. Schat dit in; overleg eventueel met uw personeel wat hun gevoel is. Bijv. Advertentie – slecht. E-mailcampagne – heel goed.
   4. Zet een streep door de uitgaven van vorig jaar die waarschijnlijk te weinig hebben opgeleverd.
   5. Tel daar de kosten bij op voor de activiteiten die u voor 2017 heeft bedacht. Bijvoorbeeld:”
    – Nieuw product promoten – mailing naar vaste gasten: € 2.500
    – Website aanpakken, incl. webwinkel: € 9.500

De marketingopbrengsten meten

Een marketingdeskundige zei ooit: “De helft van mijn marketingkosten is weggegooid geld, ik weet alleen niet welke kosten.”… Zo’n vaart zal het niet lopen, maar feit blijft wel dat het meten van marketingopbrengsten heel lastig is. Sommige dingen kunt u echter wel meten, bijv. aantal klanten die kopen n.a.v. een actie, aantal bezoekers op website, enz. Tip. Vraag nieuwe klanten eens hoe ze bij u terecht zijn gekomen en hou dat een tijdje bij. Ook overleg met uw medewerkers leidt vaak tot goede inzichten.

Trek van de variabele marketingkosten van vorig jaar niet rendabele activiteiten af en tel er de nieuwe marketingactiviteiten voor volgend jaar bij op. Dat bepaalt u nieuwe begroting, die u gedurende het jaar nog bij kunt stellen.

Related posts